composer show переглянути встановлені бібліотеки

Для того, щоб переглянути список усіх встановлених PHP бібліотек в проекті за допомогою Composer скористайтесь командою:

composer show |more

Суфікс |more в вище наведеній команді дозволить організувати вам посторінковий виввід, якщо список бібліотек буде більшим за один екран. Також вам може бути корисною можливість відфільтрувати результати виводу для пошуку по шаблону з назвою шукомої бібліотеки таким способом:

composer show |grep -i "packageName"

в якому суфікс |grep -i “packageName” дає можливість шукати без урахуванню регістру по фрагменту з назвою бібліотеки.