Приклад коду для отримання поля з редактором у WordPress CMS

Якщо потрібно отримати поле з редактором у плагіні WordPress CMS, можна скористатися таким кодом, який дозволить додати довільне поле у форми додавання та редагування категорій постів:


        add_action('admin_init', 'ts_init'); 
	function ts_init() 
	{ 
		$ts_taxonomies = get_taxonomies(); 

		if (is_array($ts_taxonomies)) { 
			foreach ($ts_taxonomies as $ts_taxonomy) { 
				add_action($ts_taxonomy.'_add_form_fields', 'ts_add_texonomy_field'); add_action($ts_taxonomy.'_edit_form_fields', 'ts_edit_texonomy_field'); 
			} 
		} 
	} 

	add_filter('admin_head','ts_show_tiny_MCE'); 
	function ts_show_tiny_MCE() 
	{ // conditions here 
		wp_enqueue_script( 'common' ); 
		wp_enqueue_script( 'jquery-color' ); 
		wp_print_scripts('editor'); 
		if (function_exists('add_thickbox')) add_thickbox(); 
		wp_enqueue_script('media-upload'); 
		wp_enqueue_script('utils'); 
		wp_print_scripts('media-upload'); 
		if (function_exists('wp_tiny_mce')) wp_tiny_mce(); 
		wp_enqueue_style('farbtastic'); 
		do_action('admin_print_styles-post-php'); 
		do_action('admin_print_styles'); 
	}

	// add custom fields in category add form 
	function ts_add_texonomy_field() 
	{ 
		$field_value = ''; 
		echo ' <div class="form-field"> <label for="field_name">' . __('Field name', 'ts') . '</label>'; 
		wp_editor($field_value, 'field_name'); 
		echo ' </div> '; 
	}

	// add custom fields in category edit form 
	function ts_edit_texonomy_field($taxonomy) { 
		$field_value = ts_get_taxonomy_value('field_name', $taxonomy->term_id); 
		echo ' <tr class="form-field"> <th scope="row" valign="top"><label for="field_name">' . __('Field name', 'ts') . '</label></th> <td>'; 
		wp_editor($field_value, 'field_name'); 
		echo '</td> </tr> '; 
	}